บริษัท ไทยเอเชี่ยนเพาเวอร์โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2556 ทะเบียนเลขที่ 0115556013101 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ABOUT US

    บริษัท ไทยเอเชี่ยนเพาเวอร์โซลูชั่น จำกัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบริษัทที่มี ประสบการณ์ความชำนาญงานอย่างยาวนาน ในด้านอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

 • บริษัท ไทยบำรุงการไฟฟ้า จำกัด
 • บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็คทริค จำกัด
 • บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด
 • บริษัท ไทยเทคนิค เพาเวอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ระบบไฟฟ้าไทย จำกัด
 • บริษัท ไทยออโตเมชั่น จำกัด

SCOPE OF WORK

 • รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้า และ งานระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • ผลิตตู้จ่ายไฟฟ้าทั้งแรงดันLow Voltage,Medium Voltage,High Voltage
 • จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าHyundai, GE Busway, Siemens Sivacon and LV Product, ปั๊มสูญญากาศBusch, Drive Rockwell Automation
 • จำหน่ายและออกแบบSelective Racking System “TAMCO”
 • จำหน่ายตู้สวิชบอร์ด “TAMCO”
 • จำหน่ายCable Tray, Cable Ladder, Wire way “TAMCO”

Samutprakarn:

228/12-14 M.5 Srinakarin Rd., Bangmung, Muangsamutprakarn, Samutprakarn, 10270

: +66-2703-1013-7, 098-2627437    : +66-2703-1133    : sales@taps.in.th


Rayong:

267/51-54 Sukumvit Rd., T.Maptaphut, A.Muang Rayong, Rayong, 21150,Thailand

: +66-9-8263-4052    : rayong@taps.in.th

ID : Taps-Samutpreakan

ID : Taps-Rayong